Une mode consciente pour un avenir durable

Bewuste mode voor een duurzame toekomst

Mode is een belangrijke sector van de wereldeconomie, goed voor ongeveer 2% van het mondiale bbp. Het is ook een vervuilende sector, verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen, watervervuiling en ontbossing.

De impact van mode op het milieu

De impact van mode op het milieu is aanzienlijk. Voor de productie van kleding zijn aanzienlijke hoeveelheden water, energie en natuurlijke hulpbronnen nodig. Het is ook verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, watervervuiling en ontbossing.

Het water

Voor de productie van kleding zijn aanzienlijke hoeveelheden water nodig. Voor het verbouwen van katoen, de meest gebruikte textielvezel, is ongeveer 700 liter water nodig om 1 kilo katoen te produceren. Voor de productie van polyester, een synthetische vezel, zijn naast energie en fossiele grondstoffen ook grote hoeveelheden water nodig.

Energie

Ook het produceren van kleding vergt aanzienlijke hoeveelheden energie. Het verbouwen van katoen, het verwerken van textielvezels en het vervaardigen van kleding vergen allemaal energie. De kledingproductie is ook verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, die bijdragen aan de klimaatverandering.

Natuurlijke bronnen

Voor de productie van kleding zijn ook aanzienlijke hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen nodig. Voor de katoenteelt is landbouwgrond nodig, die gebruikt kan worden voor de productie van voedsel. Voor de productie van synthetische vezels zijn fossiele grondstoffen nodig, die niet hernieuwbaar zijn.

Vervuiling

De kledingproductie is ook verantwoordelijk voor water- en luchtvervuiling. Pesticiden en meststoffen die worden gebruikt bij de katoenteelt vervuilen de waterwegen en het grondwater. Het afvalwater van textielfabrieken vervuilt ook het water. De kledingproductie is ook verantwoordelijk voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, die bijdragen aan de luchtvervuiling.

Ontbossing

De kledingproductie is ook verantwoordelijk voor ontbossing. Katoen is een plant die veel ruimte nodig heeft, en het verbouwen van katoen leidt vaak tot ontbossing van regenwouden. Voor de productie van synthetische vezels zijn ook fossiele grondstoffen nodig, die vaak in bosgebieden worden gewonnen.

Bewuste mode

Bewuste mode is een benadering van mode die tot doel heeft de milieu-impact van de sector te verminderen. Het richt zich op het duurzamer produceren van kleding en het verantwoord consumeren van kleding.

De principes van bewuste mode

Bewuste mode is gebaseerd op de volgende principes:

Hoe je beter kunt consumeren

Er zijn veel manieren om mode verantwoorder te consumeren. Hier zijn een paar tips:

  • Koop minder : Koop alleen de kleding die je nodig hebt.
  • Koop kwaliteit : Kwaliteitskleding gaat langer mee.
  • Repareren : Repareer de kleding die je hebt in plaats van ze weg te gooien.
  • Verkopen of weggeven : Verkoop of doneer kleding die u niet meer gebruikt.

Eco-verantwoord katoen

Katoen is de meest gebruikte textielvezel ter wereld. De conventionele katoenproductie is echter een belangrijke bron van vervuiling en ontbossing.

Eco-verantwoord katoen is een duurzamer alternatief voor conventioneel katoen. Het wordt geteeld en verwerkt op een manier die de impact op het milieu vermindert.

Bewuste mode is een benadering van mode die de milieu-impact van de sector helpt verminderen. Door mode verantwoorder te consumeren, kunnen we bijdragen aan een duurzamere toekomst.